woensdag 6 januari 2016

Dictee woensdag 06 jan 2016 (1): dictee Oplossing Voorronde Woerdens Dictee [844]

Dictee - dictees [844]

Oplossing Voorronde Woerdens Dictee

A. Zinnen (17 fouten in rood)

1. Totaal verfromfaaid arriveerde de accountmanager in het cafétje waar zijn kompaan hem met een high five begroete.
2. Na drie cola-tics zwalkte het topmodel kris-kras over de catwalk, tot zij tenslotte over de ballustrade kukelde.
3. Word je een rijverbod opgelegd, dan doet de Rijksoverheid er nog een boete boven op.
4. De staatssecretaris is een ideeënloze Jan Doedel met een nijging tot hysterisch overdrijven.
5. Bij tijd en wijlen crosst de diskjockey door het dorp om een patat-met te scoren bij de swarmatent.
6. Onder de gelouwerde sporthelden bevinden zich hordelopers, triatlonatleten en een oud-curlingkampioen.

B. Woorden (correcte spelling in groen)

1. mayonaise             majonaise                   mayonnaise
2. ten allen tijde         te allen tijde                ten alle tijden
3. papparazzi             paparazzi                    paperazzi
4. aktetas                   aktentas                       actentas
5. hij bevreide mij      hij bevrijde mij             hij bevrijdde mij
6. nochtans                nochthans                    nogthans
7. tv serie                   tv-serie                        TV-serie
8. ge-e-maild             geëmaild                      geë-maild
9. ter grote van          ter grootte van              ter groten van
10. sifyllis                   sifylis                           syfilis
11. gegoogelt             gegoogled                    gegoogeld
12. nichje                   nicheje                         nisheje