dinsdag 12 januari 2016

Dictee dinsdag 12 jan 2016 (1): dictee BOS-dictee [846]

Dictee - dictees [846]

BOS-dictee (Bond Onze Scholen – Blankenberge)

Met enig toeval kwam ik op internet dit dictee tegen. Het heeft van pakweg 1995-2005 aldaar plaatsgevonden. Het gaat om een aantal basisscholen en Maerlant Atheneum. Op verzoek kreeg ik de eerste helft van het dictee van 2005 (= waarschijnlijk spelling 1995)
toege-e-maild. Leek me van hoge kwaliteit. Daarom gevraagd of ik ook de rest kon krijgen plus de dictees van de vorige jaren. Ik moest ook de vraag beantwoorden, wie ik was etc. Daarbij zal ik wel iets verkeerds opgeschreven hebben, want daarna is het akelig stil geworden vanuit Blankenberge.


Schavuit op de affuit (1e deel, auteur: Jaak Coudeville)

Ten langen leste verscheidt op paleis Soestdijk Jenase prins-gemaal, jetsetprins, bon vivant met getatoeëerde esculaap wiens consciëntieuze eega toentertijd troonpretendente van de Oranjedynastie was.

Zonder marokijnen weitas oogstte hij zonder gêne lauweren, jagend op Marokkaanse zwijnen. Een geënsceneerd alpien koppelpartijtje, achtenzestig jaar voor beider senescentie leidt naar een matrilineair matrimonium. Epistolair uitte hij sympathieën voor de fascistische Führer, leider der teutonen.

Protocollair en reëel gleed hij uit de bocht: een auto-ongeluk in
parade-uniform. Hij zood in zijn privatissimum-Nederlands omdat hij roze champagne of rode bordeaux van een Aquitaans chateau zonder chatelaine op het party'tje miste.


Verbeidt 's prinsen hart de komst van de Heiland? Doorgrond jij deze lutheraan, die hervormd werd en gewoon protestants is begraven met een rooms randje in de Delftse Nieuwe Kerk net als de andere Oranjes?

[Bijgaand affiche: prins Bernhard (93) overleden …]

Toevoegingen: 

Begin BOS-dictee 2006

Een plejade van Coburgs (175 jaar België; 1e deel)

Negentiende-eeuwse, Corsicaanse Lodewijk-Napoleon leidde Holland, Frankrijks vazalstaat na quasimonarchale, defaitistische stadhouder Willem V en haast presidentiële raadspensionaris Schimmelpenninck – die van de Bataafse Republiek – als eerste koning. Hij was ‘s keizers broeder, ooit diens bebloede aide-de-camp in Italiaanse contreien. 

Gereformeerd calvinist Willem I van Oranje-Nassau bestijgt na Napoleons debacle bij Waterloo en van het West-Vlaamse Lo nog tijdens het Congres van Wenen de troon. Deze coryfee van het mercantilisme uit Rembrandts land, wordt, hoewel officieel constitutioneel monarch, een verlichte despoot. 

[Extra] Excessen van Teutoonse [t] barbarij. Albert zwichtte niet en verschanste zich waar Vlaanderens hart bloedt in zijn gewijde kollenbloemen. Haat woedt en velt Sissi's nicht, zijn Beierse eega met linkse sympathieën en muzikale interesses vermeide met haar nooit versmade vioolwedstrijd …