woensdag 31 januari 2018

Dictee woensdag 31 jan 2018 (2): dictee Oefendictee januari 2018 (4) [1259]

Dictee - dictees [1259]

Oefendictee januari 2018 (4)

1. GB zegt 'skaifauteuil', van VD mag ook 'skai fauteuil'. Op een skraki (skratjie) kun je skrakipoku [skratjie pokoe] begeleiden. Op de medische beurs was ook een stentstand aanwezig. Bij elkaar insteken is gearmd gaan. Je kent Pinocchio wel: een ledenpop, hoofdfiguur van het bekende kinderboek van Carlo Collodi (1883). Eén Inuk (Eskimo), twee en drie Inuit (die spreken Inuktitut). Een bovenlandse aak komt van de Weser of de Boven-IJssel, bovenlandse hengsten uit Holstein, Oost-Friesland. Meum et tuum is mijn en dijn. Hoe schrijf je 'te werk gaan' en 'tewaterlating'? De Japanse term voor harakiri is seppuku. De oud-FIOD-medewerker [in NL: Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst – voor 2010: FIOD-ECD – Economische Controledienst] liep tegen de lamp. De latah is een dissociatieve stoornis, waardoor de patiënt gemakkelijk schrikt en van streek raakt. Juridisch is lata culpa grove schuld. Als je belatafeld bent, ben je bekotebikkerd [niet goed wijs].

2. Doneer aan de AzG (Artsen zonder Grenzen, eigennaam, donorprincipe), in het Frans: Médecins Sans Frontières (MSF, niet in wdb.). Die hoogspringer kon hoog springen en zeker hoogspringen. Hoeveel erytrocyten (rode bloedlichaampjes) heb jij? Een hospice is volgens GB en VD een bijna-thuishuis voor terminale patiënten; VD heeft ook nog het woord 'hospies', dat is een gastenverblijf of een (zoals dat vroeger heette) bejaardentehuis. Wat je in depot geeft, is en dépôt. De weggaande man haalde de al eerder weggegane man gaandeweg in. Bij de vogeltelling hebben we ze weer niet gezien: Blyths rietzangers, Cetti's zangers, nachtegaalrietzangers (snorren), rivierrietzangers, trimtrampjes (tjiftjaf = duimpje of rietzanger), gras- of waaierstaartrietzanger, waterrietzanger, de grote, noordse en zwarte stern, koningsstern, kaugek (of: zeezwaluw) en Dougalls sterns (sternen).

3. Even repeteren: IChThUS: Jezus Christus, de zoon van onze God, (is onze) redder (Ièsous Christos Theou [H]uios Sotèr). De advocaat pleitte voor het avas [in NL: afwezigheid van alle schuld]. De precieuses stonden om hun precieze preciezerigheid bekend. Een vriend van Tijl Uilenspiegel was Lamme Goedzak. Bedenk wel: astheen is asthenisch [met zwakke constitutie], distheen is de stof cyaniet, neurastheen (neurasthenisch, neurastheniek) is lijdend aan een depressieve neurose en psychastheen (psychasthenisch) is lijdend aan psychasthenie (zielszwakte, overgevoeligheid). Bij *theen* geeft GB polytheen, polyetheen en etheen; VD verder nog [selectie]: fenyletheen, (E)‑1,2‑dichlooretheen, (Z)‑1,2‑dichlooretheen, trans‑1,2‑dichlooretheen (en trans1,2dichloorcyclohexaan), de psalmen van Datheen (liederen – in diens berijming), trichloorethyleen, tetrachlooretheen en vinylchloride (= chlooretheen). Acquiesceren en quiëscentie, VD?

4. Wat is effectiever: rokkenjagen of hartenjagen? In Amsterdam bij de Zuidas weten ze dat wel: de Noord/Zuidlijn is niet zomaar een
noord-zuidverbinding. Sommigen namen zuccotto, anderen cappuccino toe. Zouden rawahs ook als sawa's kunnen dienstdoen? De taolu
[tau-loe] is een Chinese 'sport'. Er was weer zo'n ddos-aanval: distributed denial of service. Met karyolyse wordt het oplossen van een celkern bedoeld. Onze onderbuurman heeft hyperacusis: hypoacusis ware beter! Idées reçues zijn algemeen aanvaarde ideeën. Hij was verbannen en uitgestoten [water en vuur ontzegd]: aqua et igne interdictus. De Gezegende zegene het: Benedictus benedicat. Ik neem afstand van sommige van onze partijideeën. Dat sta (S.E.) Son Eminence [É] (Zijne Eerwaardigheid) mij toe. Dat zal er nooit en te nimmer van komen. Deze goederen zijn confiscabel, confisqueerbaar. Een 3 vwo-leerling is een 3 vwo'er. Waarom wil je toch altijd açaibessen [s]?


5. Hij auditte daar en stuurde zijn rapport naar het geaudite bedrijf. Als banlieusard was hij barista in zijn banlieue. De BES-bestuurders [Bonaire, Sint-Eustatius & Saba] aten rode bessen en dronken rodebessensap [rood bessensap]. Bij bikramyoga is het 40 graden Celsius (in cijfers en symbolen: 40°C). Hij droeg een goatee, zij droeg bootees en had een meer dan opvallende booty [kont, achterwerk]. Die tuttebol geilt op berliner-, engelse-, Bossche, smoute- en krentenbollen. In VD gaat dat niet: *ç'* geeft (ook) alle woorden met een gewone c. De zoekactie in GB levert op: reçu, maçon, aperçu, façade, garçon, açaibes, cachaça, curaçao, Curaçaos, Française [VD ook: française, dans, gewone quadrille], façadisme, maçonniek, Provençaal, bagagereçu, commerçant, façadebouw, remplaçant, Brabançonne, Provençaals, Curaçaoënaar, façadepolitiek, potemkinfaçade, salade niçoise en Provençaalse kruiden.