woensdag 14 juni 2017

Dictee woensdag 14 juni 2017 (1): dictee Tabee, Groot Dictee! [1132]


Dictee - dictees [1132]

Tabee, Groot Dictee! (auteur: J. Verschuure, overgenomen uit dagblad Metro)

1. Nu het gejeremieer en het geweeklaag enigszins is verstomd, buigen allerhande begenadigde taaladepten zich over het congé van het Groot Dictee der Nederlandse Taal; de hele santenkraam werd zomaar stante pede bij het oud vuil gezet en naar sint-juttemis verwezen – inclusief flamboyante babyboomers als Philip Freriks en de linguïstische beroepsbeoefenaars van de jury.

2. Deze anachronisten van weleer orakelden welbespraakt over het armageddon van het Nederlands, terwijl het przewalskipaard nietsvermoedend een afgedankt(e) bidet leeglebberde in de Mazurische Laagvlakte [Polen] – gevuld met trappistenbier bereid door toegewijde monniken in wijde pijen, met tonsuren à la Philip Freriks.

3. Millennials daarentegen, ordonneren liever skinny jeans via een smartphoneapp, middels korte kretologie automatisch aangevuld door dyslectische spellingstechnologen uit (de) Silicon Valley. Onderwijl puilt de Dikke Van Dale uit van neologismen als 'treitervlogger'. 'Too little, too late' [niet in VD], klonk het uit de krochten der sociale media. 'Dit was de max [het summum]. Tabee, Groot Dictee!'