dinsdag 20 juni 2017

Dictee dinsdag 20 juni 2017 (1): dictee Oefendictee juni 2017 (2) [1133]

Dictee - dictees [1133]

Oefendictee jun 2017 (2)

1. De verzouten soep werd in de al verzoute rivier gekieperd. Een vexilloloog beoefent de vexillologie! Overleg tussen Palestijnen en Joden gaat moeizaam. Een (speed)pedelec is een elektrische fiets met krachtige motor waarmee hoge snelheden kunnen worden bereikt. Hij was geheel doli incapax en ging met een dolkmes de dolklamp te lijf. Slapen doe je in een dolmspiese. Een beetje wielrenner heeft een domestique. Werken met greinig tekenpapier is wel geinig. Dommies (dombo's) zijn dommeriken. Een donarsbeitel is een pijl- of lynxsteen. Hij heeft Samaritaans een nier gedoneerd. Hij is een echte dongiovanni. Wat is het verschil tussen k.i.d. en kie? Je zal wel dood- en doodmoe zijn. Die man is door- en doorslecht, door en door slecht. De WW-draad is de whitworthschroefdraad.

2. Het devies van het Groningse studentencorps is: "Mutua fides" (wederzijdse trouw); dat van het Leids studentencorps: "Virtus, Concordia, Fides" (deugd, eensgezindheid, trouw). In Roosendaal [NB = Noord-Brabant – N.B. of N.Br. is noorderbreedte – daar komt Brabants rijshout vandaan] stapt een Zeeuw met de trein over voor België, in Rozendaal [Gelderland] vindt hij (de) bedriegertjes. Een schaker heeft veel savvie van rokeren. Een nopper is nu
niet-overplaatsbaar [niet overplaatsbaar]. Met stad en lande worden bedoeld
(de stad) Groningen en Ommelanden. Dat vlees is bien cuit en dus well done. Wat is dat degustatiebier toch lekker! Bij dieren is HD heupdysplasie. Spinifex is doorngras. Doornnaalden werden bij grammofoons gebruikt. Heb je die: een doortrapper is een fixie ...? Sommigen zeggen 'salut' [uu], anderen 'saluut' [uut]. Verwar liever niet: alcantara [zonder t: Japanse kunststof, lijkt op suède] en almucantarat [met t: hoogtecirkel]. Dit oefendictee bevat een uberteit aan moeilijke woorden. Wist je dat panas hetzelfde is als panache [andere uitspraak]? Opdracht: teken lineair een parallellogram met die parallelliniaal.

3. GB zegt: één hyve, twee hyves – berichten verstuurd via Hyves. Met ponden sterling kun je een stirlingmotor kopen. Een cocktail moet je stirren [stihr, stuhr]. Hij droeg een ponceau (papaverrode) poncho (regenzeiltje). Het bnw. porfierisch slaat op porfier [soort graniet en delirisch op delier]. De letters IPCC staan voor Intergovernmental Panel on Climate Change. Ik blijf erbij: liever blo Jan dan dô Jan. Ze hebben daar nu een florerende gele-uikwekerij. Het rijppunt is het dauwpunt en de rijkaard had een rijkaart. Een weetje: roodijzererts komt in twee modificaties voor: hematiet en maghemiet. De ruwharige honden liepen tussen de ruwarige tarwe. Het stel daldeede regelmatig en wende een aantal exorbitante eigenaardigheden maar niet af. Belucht heet ook wel geaereerd. Zelfs Italiaanse muziek à gogo is ononderbroken. De agora is het centraal openbaar plein in
Oud-Griekse steden. De hele operatie ging à grands frais [met hoge kosten] gepaard. Zelfs tijdens zijn A-griep zong hij de aïsis nog luid. De rivieraal is de Anguilla anguilla.


4. Gelukkig ben ik nu van die alt-A-hypotheek af! Een Jordanees komt uit de Jordaan. De B-omroep had een docusoap over die vrouw die naar Bommelskonten was en daar vertelde over haar bom(moeder)schap. Zij lustte wel een bombe glacée, al is dat dan geen bomijs (en ook geen bol ijs – dat niet meer in VD). Ik heb nu een andere passie: markusa's [passievruchten] eten. Het zal daar wel bij liggen. De schepelingen zouden langere tijd voor Kaap Snert bijliggen. Om niet op te vallen, moet je je stil houden. De tram zal spoedig stilhouden. Een oudgelovige is aanhanger van een in de 17e eeuw ontstane afsplitsing van de Russisch-orthodoxe kerk. Een poed is 4 kilosolotnik. Zou op die calotte ooit een kalotje gezeten hebben? Barki's [100 euro] worden meestal niet meer aangepakt. Krijg je bij twee (2) 1 euromaaltijden (eeneuromaaltijden) evenveel als bij één (1) 2 euromaaltijd [twee-euromaaltijd]? De Euribor is de euro interbank offered rate. Gelukkig heeft de Eurocommissie (EU-commissie) nu ook kapitale Eurocommissarissen! Hoeveel is een euroton in het kader van de neuro en de zeuro?