woensdag 15 juni 2016

Dictee woensdag 15 juni 2016 (1): dictee Column Nu of (n)ooit [928]

Dictee - dictees [928]

Nu of (n)ooit 

Naar de PZC schreef ik het volgende ingezonden stuk:

Driedubbele ontkenning

In de PZC van zaterdag 4 juni laten PZC-redacteuren (katern Zeeland, voorpagina) over de controverse tussen provincie Zeeland en gemeente Sluis inzake de asielzoekerskwestie wethouder Ploegaert zeggen 'niet te bestrijden dat de locatie nooit door het COA is genoemd'. Zo'n driedubbele ontkenning (niet, bestrijden = ontkennen en nooit) is natuurlijk verhullend taalgebruik (de lezer zoekt het maar uit), maar in dit geval ook echt fout: 'nooit' had hier 'ooit' moeten zijn: ... wilde niet ontkennen dat de locatie ooit door het COA is genoemd. En nog duidelijker zou een zin zijn helemaal zonder ontkenningen: de wethouder wilde wel bevestigen dat de locatie ooit door het COA is genoemd.

(w.g.) Rein Leentfaar

Slechts na navraag werd mij gemeld, dat dit stuk niet geplaatst zou worden, omdat "De rubriek Ingezonden brieven alleen bedoeld is voor reacties op berichtgeving in de PZC en niet om journalisten te wijzen op taalfouten."

Ik denk dat ze het bij de PZC niet helemaal begrepen hebben. Het gaat hier niet om een gewone spellings- of grammaticale fout (daarmee zou ik dagelijks in de PZC, maar uiteraard ook in andere kranten, kolommen kunnen vullen, tegenwoordig ook zelfs over d's en t's; ik zit nog te wachten op een krant die mij in de weekendbijlage een column aanbiedt om de 'fouten van de week' door te nemen: dat zal er wel niet van komen, men is daar heel terughoudend mee), maar om een wezenlijke fout die de inhoud betreft.

Men laat de wethouder nu zeggen: "ik heb nooit contact gehad met het COA ...", terwijl hij ongetwijfeld gezegd zal hebben: "Ik heb ooit wel contact met het COA gehad ...".

De info is dus apert onjuist, niet ooit, zelfs nooit door de PZC gecorrigeerd. En ik kreeg de kans daarop dus ook niet ...

Raar, dat de gemeenteraad daar niet bovenop gesprongen is? Welnee, kun je een modaal raadslid kwalijk nemen dat hij dat gehannes met 3 x 'niet' op de juiste manier leest? Nee, en dat houdt geen diskwalificatie van dat lezer-raadslid in. Van een krantenredactie of -redacteur mag je echter toch wel beter verwachten?

Moest ik ff kwijt ...

Ik wil overigens nog wel bekennen dat ik na de zin voor de eerste maal te hebben gelezen, uren heb lopen piekeren over wat er nu echt bedoeld werd: arme lezer dus!