dinsdag 7 juni 2016

Dictee dinsdag 7 juni 2016 (1): dictee Groot Roois Dictee 2016 [924]

Dictee - dictees [924]

Groot Roois Dictee 2016 [volgens norm: GB, VD] 

Bakkeleien in Indië, 1947-1949 (auteur: Mia van Boxtel)

1. Na de malaise van de vermaledijde oorlogsjaren hoopten alle Nederlanders, van wie velen moesten recupereren van zowel extrinsieke kwetsuren als psychische trauma's, op een tijd(s)spanne [GB] van respijt voor de reconstructie van geteisterde geboortegrond.

2. Ongelukkigerwijs hadden de autoriteiten in Den Haag alsook de
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië faliekant andere ambities, getriggerd door de aspiraties van de Indiërs, die na eeuwenlange koloniale oppressie en een kortstondige, destructieve occupatie door wreedaardige Japanners, ten langen leste hun soevereiniteit claimden.


3. Ten faveure van de instandhouding van de status quo werden jongemannen in groten getale dwingend geïnviteerd hun militaire dienstplicht in Neerlands [geen ^] overzeese gebiedsdeel te vervullen; honderd Rooienaren, timide boerenzonen en door de wol geverfde aristocraten, rouwdouwers [GB ook: rauwdouwers] en
haantjes-de-voorste, bangebroeken en hautaine lefgozertjes, trokken samen Indiëwaarts.


4. Velen van hen waren ternauwernood van huis geweest, slechts enkelen hadden ooit de zee aanschouwd toen zij aanmonsterden op troepentransportschepen als de TSS [eigenlijk 'het'; alles goed gerekend; turbinestoomschip] Zuiderkruis en de ms [motorschip, eigenlijk 'het', daarom ook MS – als eigennaam – goed gerekend] Weltevreden; in de Golf van Biskaje hingen de niet-geroutineerde [GB, VD] landrotten onvermijdelijk massaal over de reling en dat was nog maar de prelude tot een enerverend zeeavontuur.

5. Eenmaal gearriveerd op de kusten van Multatuli's smaragden gordel [VD: gordel van smaragd], in havens met exotische namen als Tandjong Priok [telde niet mee] en Soerabaja [sub lemma in VD, ook Surabaya, beide bij NTU, goed gerekend], vergaapten onze jongens zich, onder een verzengende zon in een wolkeloze [GB, VD] hemel en bij zeer on-Hollandse temperaturen, aan een wriemelende, krioelende massa van mensen, betjaks en fietsen.

6. De op het platteland gestationeerden observeerden hoe Indische boeren rijst verbouwden op geïnundeerde sawa's, de ploeterende karbouwen zo verschillend van de belse [VD, informeel: Belgische] knollen in hun eigen contreien; ze spotten bergen, extensieve desa's, roezemoezige kampongs met het bouquet van specerijen, zo anders dan de plattebuiskachel, het jaegerondergoed en de grauw geklede mensen thuis.

7. Als representanten van de koloniale tirannie kreeg het krijgsvolk ervan langs [GB, VD: ervanlangs] van zijn Indische opponenten, wier (!) belangrijkste pluspunt was dat zij beseften waar ze voor [waarvoor ze] twistten, terwijl de arme belanda's [dit is Maleis! Nederlands: blanda = witte man, Hollander] zich afbeulden zonder enige notie van de historische, geopolitieke of folkloristische karakteristieken van hun antagonisten.

8. Na de repatriëring volgden (!) de duizend-en-een verhalen die niet verteld werden, de posttraumatische stressstoornissen waarover geen psychiater zich ontfermde – het was immers niet hun pakkie-an – en het enige wat [VD: lemma enig, 2: het enige dat helpt ... Volgens VD is 'wat' spreektaal. Andere opvattingen mogelijk!] de rijksoverheid [GB, VD kent ook Rijksoverheid] aan appreciatie toonde was een demobilisatie-insigne, terwijl de toewijding aan volk en vaderland van de Indiëgangers in alle talen werd doodgezwegen. Niet senang!