maandag 12 september 2016

Dictee maandag 12 sep 2016 (2): dictee Eerste Glinds Dictee 2016 [952]

Dictee - dictees [952]

Eerste Glindse Dictee 2016

Wie niet sterk is moet slim zijn (auteur: Rianne Joosten)

Ongetwijfeld werd u van uw à propos gebracht door de annonce van dit Eerste Glindse Dictee.

Participatie aan een pennenstrijd als deze vereist moed en enig bravoure.

Vooral uw motivatie om deze tenenkrommende uitdaging aan te gaan is fascinerend.

Deze zal naar alle waarschijnlijkheid ingegeven zijn door rivaliteit en nieuwsgierigheid of een combinatie van chagrijnigheid en bovenmatige alcoholconsumptie.

Wees niet bevreesd! Als fervent lezer van de Glindse Bazuin zult u vanavond wel eens een euforisch rodelopergevoel kunnen ervaren.

Door het lezen van de essays over essentiële dorpsperikelen als de ideeënbus van de dorpscontactpersoon en de cafeïnevrije cappuccino's van Dok14 [daar was het dictee], heeft u namelijk een streepje voor.

U denkt wellicht bij tijd en wijle horendol [hoorndol] te worden van de intensieve berichtenstroom die vooral bedoeld is om uw betrokkenheid bij De Glind te stimuleren.

Vanavond zult u echter merken dat u er louter profijt van heeft: initiatieven als het ['t] BuurtBakkie [samen koffiedrinken], Glind's Got Talent [eigennaam, eigenlijk Glinds!] en het Bessenfeest [oogst van de bessen] bij Très Jolie [biologisch bedrijf, fruittuin] zult u nu feilloos kunnen spellen.
Betere uitleg: Glind has got talent --- > Glind's

Ook de columns waarin DCP'er [eigenlijk alleen DCP = Dorpscontactpersoon] Jetteke [Keuken] in jip-en-janneketaal vertelt over haar inspanningen om de sociale cohesie te bevorderen, hebben stiekem bijgedragen aan de verruiming van uw vocabulaire.

Zo ziet u maar dat het maken van dictees niet uitsluitend voorbehouden is aan taalliefhebbers, maar dat ook u geniaal kunt presteren op een literair [litterair] festijn.

Wie niet sterk is in taal moet blijkbaar slim zijn en zich sowieso abonneren op de digitale nieuwsbrief van ons dorp.

Er mag geapplaudisseerd worden!

PS (RL:) Op vrijdag 2 sep met kast van de trap gevallen. Schade: kop linkerbovenarm gebroken + 2 ribben. Van dicteeën komt dus voorlopig even niks, ook al omdat ik zwaar onder de pijnstillers zit. Pak dus je kans!