maandag 8 augustus 2016

Dictee maandag 08 aug 2016 (1): dictee Deventer Dictee 2016 [946]

Dictee - dictees [946]

Deventer Dictee 2016

De 49 onderstreepte woorden (of woordgroepen) moesten worden opgeschreven op het blanco papier (geen invuldictee dus).

Zompig gras als gedroomde eindbestemming (auteur: Özcan – Eus – Akyol)

Terwijl de rozenvingerige dageraad haar purperen licht over verpauperde daken van Betondorp liet schijnen, zat ik in de mudvolle tram richting begraafplaats De Nieuwe Ooster, waar de xantippe, de rücksichtslose harpij van het reclasseringsbureau, me eerder die week naartoe had genavigeerd, omwille van een geëclipseerde taakstraf, een faux pas uit het verleden, die plotseling, na een decennium, uit de paperassen tevoorschijn was gekomen.

Het rapaille met wie ik mij op het wijdvermaarde kerkhof moest encanailleren, gaf mij algauw een gerieflijk gevoel, omdat we allemaal, gewapend met schoffels en zeisen, min of meer lotgenoten van elkaar waren, ondanks de gemêleerde achtergrond van iedereen, die deze morgen was gebrandmerkt als falderappes.

Zo was er een Surinaamse creool, een malafide factotum, die Merrill heette, net als de kapitein in de beroemde Amerikaanse televisieserie The Love Boat – zijn ouders waren hardnekkig fan.

Ik zag een excavateur ploegen in een stuk grond van amper een vierkante meter, waar reeds een hausse aan grafzerken viel te ontwaren. Een andere gannef, van Tsjetsjeense afkomst, wilde subiet poolshoogte nemen, en wierp zijn instrumentarium op het zompige gras.

Eenmaal op couleur locale, die ik voor dit ravissante verhaal heb gecreëerd, ontstond een geëxalteerde stemming, want het stond er echt: Hermanus Cornelis Cruijff [vader van]. 

Een grafdelver, type bon vivant, rolde nonchalant een sjekkie en bevestigde ons vermoeden: dit was de laatste rustplaats van de man die El Salvador [De Verlosser, bijnaam Johan] had verwekt, met coöperatie van diens vrouw.

De grafstenen, versierd met Ajaxprullaria – of is dat een pleonasme? – waren duidelijk zo dicht mogelijk bij die van vader Cruijff gepositioneerd. De dode zeloten uit Mokum hadden de ijdele hoop dat Johan Cruijff op dezelfde plek ten grave gedragen zou worden. Ze wilden allemaal in zijn buurt vijf vadem onder de grond rusten. Een jaar later, toen ik gelukkig weer in Deventer woonde, moest ik aan dit tafereel denken.

Johan Cruijff werd in besloten kring gecremeerd in zijn woonplaats Barcelona.