zondag 24 juli 2016

Dictee zondag 24 juli 2016 (1): dictee Oefendictee juli 2016 [941]

Dictee - dictees [941]

Oefendictee juli 2016

1. Met veel egards tegenover (afko's: tgov. en t.o.) de éminence grise, de graue Eminenz, staande voor het familiewapen: écartelé en sautoir, werd hem medegedeeld dat het ecarteren, ecarté spelen, van vanavond niet doorging, omdat zijn kleindochter letterlijk in een spagaat, een grand écart, geraakt was toen ze vernam dat het ecart, een zeker koersverschil, heel slecht uitpakte; waarna ze met een sophisticated (gesofisticeerde of -keerde) ecarteur (dat is een sper- of wondhaak) behandeld is, maar dat hij dit alles maar cum grano salis moest nemen.

2. Hodierno die – heden ten dage – weet menigeen niet meer wat 'hodie mihi, cras tibi' betekent. Het misstaat niet op 's Heren akker, een campo santo. Ik miste dat opschrift echter omdat het mistte. Er stonden zerken van ex-knillers. In mijn goatee zat overigens een heiligedag. Nee, niet de heiligendagen op de cisiojaan, die daar ook beschikbaar was. Ik piekerde: wat zou '*chert*' opleveren? Nou, chert zelf (hoornkiezel), maar ook chertepartij (charte-partie),
fischer-tropschsynthese (zoek maar op: een verhaal met koolstofmonoxide en metaalkatalysatoren), een lachertje (heb je 'm [uitspraak: nuhm, waarbij die n de hiaatdelger is?]) en allerlei samenstellingen met 'scherts'. In dat kader vallen nog te noemen: badinage (kortswijl), een burleske (muzikale scherts), inter jocos et seria (onder scherts en ernst), een sick joke, de raillerie, de truterij en de zwans.


3. Je moet wel een tic hebben om naar '*tic* te gaan zoeken, of het nu een raar aanwensel is of een nerveuze tic (een tic nerveux), een zenuwtrek. We drinken thee met een tic, een cola-tic of een rum-tic. VD heeft in de aanbieding: een astic (een likbeen, strijkbeen van schoenmakers), een automatic (auto: automaat), bio- of bubbeltjesplastic, de eclectic (stijl, bv. op culinair of muzikaal gebied, waarin de beste elementen uit andere stijlen bijeengebracht zijn), macro-, micro-, piep- en plakplastic en schuim- en afvalplastic. Verder: TIC (Traffic Information Centre Nederland, organisatie voor verkeersinformatie waarin Rijkswaterstaat en het KLPD samenwerken), de tic convulsif (medisch: korte, elkaar snel opvolgende samentrekkingen van de spieren die door de gelaatszenuw geprikkeld worden zoals bij het syndroom van Gilles de la Tourette, het gillesdelatourettesyndroom of tourettesyndroom), de tic douloureux (medisch: zenuwpijn in het aangezicht) – de laatste twee termen hebben beide voor het mv. s s –, tichelbakkerijen en een tickertapeparade, naast de tickettaks (de vliegtaks). Er is veel meer, want deze selectie betrof alleen '*tic' en 'tic*'. Voor '*tic*' ook nog een kleine selectie uit GB: USB-stick, Vaticaan, WK-ticket, WAM-sticker, aerostatica, EG-politicus, Thalysticket, CDA-politicus, acoustic shock, Vaticaanwatcher en aero-elasticiteit.